Wodnik

 

 

 

 

Wodnik był demonem żyjącym w wodzie, który zamieszkiwał wszelakie akweny: stawy, rzeki, jeziora. Ukazywano go jako starca o zielonym ciele ryby lub potwora przypominającego nieco rybę. Był on niebezpieczny, gdyż lubił wciągać pod wodę zarówno nieuważnych ludzi, jak i zwierzęta znajdujące się w pobliżu zbiornika wodnego. Czasem zdarzało się, że wodnik wychodził na brzeg, by ogrzać się w słońcu lub zwabiony dźwiękami muzyki ruszyć w taniec pośród ludzi. Nie był on jednak mile widziany, więc starano się na wszelkie sposoby powstrzymać go od opuszczania wody, m.in. wieszając na płocie drewniane rzeźby przedstawiające głowy lub składając mu ofiary w postaci zwierząt, najczęściej kur. 

Creative Social Widget

© 2016 Fantimage. All Rights Reserved.