Wąpierz

 

 

 

Wąpierz, dzisiaj znany bardziej jako wampir, był postacią dość paskudną. Powstawał z ciała zmarłego, któremu nie poświęcono wystarczającej uwagi po śmierci, np. nie pochowano go lub nie spalono, sprofanowano jego zwłoki. Odstraszał wyglądem, ponieważ był czerwony i napuchnięty od krwi, posiadał długie kły i pazury, a dodatkowo roztaczał wokół niesamowity swąd. Wąpierze żywiły się krwią, którą pozyskiwały atakując ludzi lub zwierzęta. Posiadały niezwykłe zdolności, takie jak latanie, zamiana w zwierzę, hipnotyzowanie ofiar. 

Creative Social Widget

© 2016 Fantimage. All Rights Reserved.