Płonnik

 

 

 

Płonnik był człowiekiem, niekiedy pod postacią pół psa, który, jak głoszą opowieści, posiadł moc wykradania zboża z nieściętych kłosów. Podobno skradał się po polach z sierpem i wycinał wąską ścieżkę. Tak oznaczone zboże nie dawało już plonów, ponieważ kłosy były puste. 

Creative Social Widget

© 2016 Fantimage. All Rights Reserved.