Płanetnik

 

 

 

Płanetnik (chmurnik, obłocznik) był postacią, która ukazuje się w wielu przekazach. Jedne z nich przedstawiają go jako człowieka, który został wciągnięty przez chmury lub tęczę na niebo. Inne mówią o duszach topielców- samobójców czy też o ludziach narodzonych ze skrzydełkami pod pachą, stanowiącymi  znak czarodziejskiej mocy, pozwalającej walczyć o dobrą pogodę. Takie też było ich zadanie, płanetnicy chronili ziemię przed klęskami, gradem i ulewami. Zajmowali się również gromadzeniem odpowiednich ilości deszczu i chmur. Chodziły słuchy, że niekiedy rzucali piorunami w nieochrzczonych. 

Creative Social Widget

© 2016 Fantimage. All Rights Reserved.