Pieniężny chłopiec

 

 

 

Pieniężny chłopczyk znany był w Litwie. Był on przedstawiany jako karzełek, często różnokolorowy, który prosił napotkanych na swej drodze ludzi o to, by uderzyli go w twarz. Kiedy śmiałek zdecydował się to zrobić stawał się bogaty, ponieważ nawet lekko dotknięty demon rozpadał się w wielki stos monet. 

Creative Social Widget

© 2016 Fantimage. All Rights Reserved.